from Farm to Fork

Konference From Farm to Fork

5. 6. 2018

od 9:00 hodin

v budově ČSVTS, sál č. 217

Novotného lávka 200/5, Praha 1

Spolupráce zainteresovaných stran v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů

Zveme vás na další ročník konference From Farm to Fork, která je určena odborné veřejnosti, představitelům zemědělských a potravinářských podniků, zástupcům obchodních řetězců i pracovníkům dozorových či certifikačních orgánů – tj. všem, kteří se zabývají kvalitou a bezpečností potravin. Letošní odborný program sestavovala Česká společnost pro jakost ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Konference je rozdělena do třech tematických bloků. V prvním bloku zazní příspěvky představitelů Ministerstva zemědělství ČR, Potravinářské komory ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Ve druhém bloku zkušenosti zpracovatelů a v posledním bloku zazní novinky z obchodních řetězců a z oblasti veřejného stravování.

Celý dodavatelský řetězec musí samozřejmě respektovat nejen aktuální legislativní požadavky, ale i specifické požadavky odběratelů, které přibývají, mění se a zpravidla zpřísňují. Konference From Farm to Fork je vhodnou příležitostí pro setkání zástupců všech zainteresovaných stran a pro aktivní výměnu informací. V rámci konference budou k dispozici odborníci se zkušenostmi v oblasti managementu kvality i bezpečnosti v celém zemědělsko-potravinářském sektoru.

Věříme, že svojí účastí přispějete k úspěchu letošního ročníku konference.


Těšíme se na setkání s vámi!

 


CSQ logoPořadatelé konference

SOCR logoMZE logo


Konference je pořádána pod záštitou

ministra zemědělství Jiřího Milka

Konferenci podporují


Agrární komora logo
Potravinářská komora logo
QSL logo


Marketingový partner

Program

8:30 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 9:15 Zahájení konference
Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost, z.s.

Úvodní slovo představitele Ministerstva zemědělství ČR
Viera Šedivá, náměstkyně pro řízení, Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny, Ministerstvo zemědělství ČR

Úvodní slovo představitele ČSJ 
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost
9:15 – 11:00
BLOK I.
Aktuality v legislativě 
Martin Štěpánek, vedoucí oddělení, oddělení potravinového práva a kvality potravin, Ministerstvo zemědělství ČR

Výsledky výzkumu nad používáním značek v potravinářství 
Petr Milas, ředitel Odboru administrace podpory kvalitních potravin, Ministerstvo zemědělství ČR

Informační centrum bezpečnosti potravin 
Olaf Deutsch, vedoucí Informačního centra bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR

Dotace - dotační politika 
Josef Tabery, ředitel odboru, Ministerstvo zemědělství ČR

České cechovní normy a jejich komerční uplatnění
Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii
Dana Gabrovská, projektový manažer, Potravinářská komora České republiky

Regulace – její dopady na kvalitu potravin
Radek Sazama, ředitel Komory obchodních řetězců, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
11:00 – 11:30  Přestávka s občerstvením
11:30 – 13:30
BLOK II.
Výsledky dozorové činnosti SZPI
Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Problém afrického moru prasat a dopad na potravinářský průmysl 
Jan Váňa, ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární správa České republiky

Novela zákona o potravinách – její dopady na činnost potravinových bank
Veronika Láchová, místopředseda, Česká federace potravinových bank, z.s.

Potravinový odpad z pohledu diskontního řetězce
Petr Baudyš, ředitel kvality, Penny Market s.r.o

Zkušenosti se zaváděním standardu „Bez GMO“
Ivo Konderla, Irena Hlaváčková, manažeři kvality, Agrofert, a.s.

Produkce komodit a krmiv dle systému GMP+ jako základ pro bezpečnost potravin
Milena Schlegelová, vedoucí Sekce řízení jakosti, Primagra, a.s.
Irena Hlaváčková, manažer kvality, Agrofert, a.s. 
13:30 – 14:15  Oběd
14:15 – 16:30
BLOK III.
Zkušenosti z posuzování v rámci Diamantové ligy kvality 
Tereza Ševčíková, hodnotitel, Česká společnost pro jakost, z.s.

Malí dodavatelé velkého významu pro Globus
Petr Chmelař, Ředitel category Category management – Food Globus ČR, k.s.

Nové vlastní značky s lokálním příběhem
Marta Nováková, vedoucí oddělení kvality
Lenka Talavášek, vedoucí oddělení vlastních značek, MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o.

Skupina COOP - bezpečnost potravin
Hana Carvová, Oddělení legislativně právní, Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Trendy ve školním stravování
Dana Šímová, nutriční specialistka, Asociace zřizovatelů školních jídelen
16:30 – 17:00 Závěr konference

*Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu.

Ke stažení

Registrace

Vložné: 1 240 Kč (1 500 Kč vč. DPH)
Ve vložném jsou zahrnuty náklady spojené s pořádáním akce.
Obchodní a platební podmínky: Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura.
Stornopoplatky ve výši 50 % ceny jsou uplatňovány v případě, že účastník zruší svou účast 7 a méně dní před zahájením závazně objednaného semináře. Více na http://www.csq.cz/vzdelavani/
Organizační informace: Týden před akcí Vám bude zaslán informační e-mail.
Na vyžádání bude účastníkovi vydáno potvrzení o účasti.
Uzávěrka přihlášek: 28. 5. 2018 
Přihláška ke stažení:   Přihláška na konferenci.pdf
Přihlášku zašlete na adresu*: smolikova@csq.cz

Marketingoví partneři


Perspektivy kvality logo
Prosperita logo
BeQ! logo

Místo konání

Adresa: Český Svaz Vědeckotechnických Společností
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Bliží informace: Václava Smolíková
smolikova@csq.cz
 +420 606 333 634